De kosten van de koop van onroerend goed in Spanje

Een koper van Spaans onroerend goed moet met de volgende belastingen en kosten van koop rekening houden.

Overdrachtsbelasting (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales - ITP)

De belasting wordt betaald door de koper. Het belasting tarief verschilt iets per regio. In Oropesa del Mar geldt een overdrachtsbelasting van 10% van de koopsom. 

Advocaat

Granfiesta heeft een advocaat beschikbaar om u door het koopproces te loodsen.  De advocaat controleert zaken zoals mogelijke claims op het onroerend goed, noodzakelijke vergunningen en wettelijke verplichtingen. Hij garandeert de juistheid van de contractuele afspraken en zorgt voor zaken en documenten die voor de aankoop en de overdracht van het onroerend goed nodig zijn (registraties, belastingbetalingen enzovoort.  
De advocaat brengt 1% van de koopsom als vergoeding voor zijn werkzaamheden in rekening. 

Notaris

De notariskosten worden betaald door de koper en zijn in verhouding met de koopsom. Over het algemeen bedragen deze kosten 0,5-1% van de koopsom. 

Kadaster
De registratiekosten van het kadaster worden ook door de koper betaald en zijn ook in verhouding ,met de koopsom. Over het algemeen bedragen deze kosten ongeveer 1% van de koopsom. 

Alles bij elkaar bedragen de kosten van koop ruim 12% van de koopsom. De gehanteerde koopsom daarbij is uw koopsom minus de kosten van meubilair en apparatuur.