De aankoop

Het (voorlopig) koopcontract

Het (voorlopig) koopcontract is een eenvoudig document waarin de koper zegt te willen koper en de verkoper zegt te willen verkopen tegen de overeengekomen prijs en voorwaarden. De koper betaalt 10% van de koopsom aan de derdegeldrekening van de advocaat . In Spanje speelt de notaris geen rol bij de betaling van de koopsom of een aanbetaling op de koopsom. 
 
Tijdens de aankoop
De overdracht van het onroerend goed wordt vastgelegd in een notariele akte.
Voorwaarden daarbij zijn:  het vaststellen van de identiteit van beide partijen (of van de machtiging om hen te vertegenwoordigen), het eigendom van het onroerend goed door de verkoper (een formulier dat dit aantoont in het Centrale Register) en de betaling door de koper. De koper, de verkoper en de notaris tekenen de overdrachtsakte. Deze akte vormt de basis voor de bepaling van de belastingen. 
 
Na de aankoop
Nadat de aankoop is verricht en er een management overeenkomst met Granfiesta is gesloten, zorgt Granfiesta er voor dat alle zaken rond het onroerend goed geregeld worden, zoals nutsaansluitingen, maar ook belastingen en de registratie van het eigendomsrecht van de koper.  Granfiesta draagt er ook zorg voor dat er jaarlijks in Spanje aangifte gedaan wordt van uw huurinkomsten en de deigendomslasten betaald worden. 

Eigenaarslasten
Er zijn een aantal belastingen en kosten die een eigenaar van onroerend goed in Spanje moet betalen. 

Onroerendgoed belasting (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles - IBI)
De belasting op onroerend goed, ongeacht of de eigenaar in Spanje woont, wordt berekend op grond van de "valor catastral" (een administratieve waarde, bepaald door de overheid), met een belasting tarief van 0,4% - 1,1% van de kadastrale waarde (verschillend per regio).

Kapitaalbelasting (Impuesto Sobre Patrimonio)
Deze belasting wordt regelmatig veranderd. Er is een belastingvrije voet van  € 700,000 per persoon.

Inkomstenbelasting (Impuesto sobre la Renta de No Residentes - IRNR)
Niet ingezetenen met Spaans onroerend goed moeten in Spanje belasting betalen over de verhuurinkomsten van het onroerend goed. Gebruikelijk betalen niet ingezetenen een vast tarief van 25% van het bruto inkomen uit verhuur.  

Bijdragen aan de vereniging van eigenaren (Comunidad de Propietarios)
Eigenaren van appartementen betalen, onder andere, hun deel van de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke ruimten. 
 

Problems that you will not get

Foreign buyers often have bad experiences with buying property in Spain:

The property is not registered
Most likely because it was built illegally. Many unregistered properties are sold to foreigners because foreigners check the registration less often. If you find a bargain, chances are that it is not registered.

Costs of infrastructure have not yet been paid
Even after a long time, there may still be a claim on the property to allocate the costs of the infrastructure to all real estate involved.

There are several brokers involved
It can happen that you have to talk to several brokers to find out the details about a house. Each broker wants to receive a commission.

The property has been sold to more than one buyer
The buyer has the intention to commit fraud or he has received a better offer and could not refuse.

Incomplete completion
The new house is delivered late, with defects, or not in accordance with your expectations.

 

Costs that you will not get

Unexpected extra costs in Spain can amount to the purchase price of the property:

Consequences of vacancy
The apartment has been empty for several years and has so far never been used with the result that walls and ceilings are damaged (cracks, dirt); taps, doorbells and pipes are rusted and must be replaced; double glass contains moisture; windows and doors do not fit well.

Missing installations
The apartments do not have air conditioning, no wifi, no internet, no lightning conductor, no fridge and no extractor.

Missing connections
Electricity, water and gas are not connected. In Spain this can not only take a long time, but it is also not easy to get it organized.

No rental service
The apartments are not part of a rental project with full service. To get this organized in one way or another is not always possible.